Zhotovenie okuliarov a vyšetrenie zraku s garanciou kvality služieb

28.07.2015 00:00

Prečo si nechať zhotoviť okuliare v očnej optike, ktorá je členom Optickej únie Slovenska?


Na Slovensku pôsobí niekoľko druhov obchodných a podnikateľských subjektov, ktoré nespĺňajú zákonné predpisy pre výkon a prevádzkovanie očných optík.

Očné optiky zahrnuté v identifikačnom programe Optickej únie Slovenska spĺňajú zákonné normy a kritéria odborného vzdelania presonálu a tiež priestorové a materiálovo-technické vybavenie. Jedná sa teda o plnohodnotné očné optiky s garanciou poskytovaných služieb.

Chráňte svoj zrak, a zverte starostlivosť o svoje oči a zhotovenie okuliarov a ostatných optických korekčných pomôcok do rúk skutočných odborníkov v obore očná optika - optometria.